Hyrköp


Hyrköp

Finansiera ditt framtida köp. Betala till dig själv genom att dra av del av betald hyra vid köp av maskinen efter hyrestidens slut. Vi erbjuder dig möjligheten att hyrköpa maskiner av oss. Om du vill köpa maskinen när hyrestiden är slut drar vi av en förutbestämd del av den betalda hyran på ett förutbestämt köpepris. På detta sätt är du med och finansierar ditt köp, då du betalar till dig själv under hyrestiden.